کاپ قاعدگی لونت

فنجان قاعدگی به شکل ظرف زنگوله ای ساخته شده جنس ان از لاستیک نرم و سیلیباسن است که برای جمع آوری مایع قاعدگی است.که به ان یک فنجان قاعدگی میگویند که با قرار دادن آن به داخل مهبل (واژن) استفاده می شود. اگر به درستی قرار گیرد، لبه فنجان باید کاملا مهر و موم با دیواره های مهبل (واژن) برای جلوگیری از عبور خون قرار گیرد. فنجان قاعدگی را باید پس از هر ۱۲ ساعت تخلیه گردد. برای بیرون کشیدن آن از مهبل (واژن)یا قرار دادن، کناره پایه فنجان را محکم بین انگشت شست و انگشت اشاره گرفته میشود و به ارامی از مجرای خود بیرون میکشید. پس از دفع مایع قاعدگی، جام را می توان با آب شستشو داده و مورد استفاده مجدد قراردهید. و هنگامی که دوره شما به پایان رسیده است، جام می تواند برای دوره بعدی پس از تمیز کردن فنجان را با آب جوش و خشک کردن آن مورد استفاده مجدد قرار گیرد.